Holistisk Healing All By Yourself

Er du over 18 har du ansvaret officielt. Men du kan have taget det ansvar meget før. Den beslutning kan du tage om igen.

Den hurtigeste vej er din vej

Krop og sind hænger sammen Vi har alle en fortid. Den husker kroppen og da den ikke er klogere, vil den prøve at regne fremtiden ud derudfra.  Det enkle regnestykke kan du stille op anderledes, så din krop begynder at regne anderledes på den. Efter U-Theory filosofien. Leading yourself into the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies - Otto Scharmer Theory U Al forandring starter med dig.  Når fortiden stadig virker i din krop kan det skabe ubalance i kroppens kemi, med akut eller kronisk inflammation til følge. Du kan ved hjælp af dit åndedræt og kulde-varme eksponering træne dit nervesystem og dit endokrine system og på en måde skabe balance i krop og sind.  Ved at sætte krop og sind i fare tilstand får du adgang til dem på det plan de er og derved forløse dem med en ny bevidsthed. Når faren er skabt går du i virkeligheden ind frivilligt og kortvarigt, og hjælper din krop med selv at genfinder balancen helt naturligt, uden bivirkninger og hokus Pokus. Det er Next Generation Traume™  forløsning.

Vi er tanker, følelser og sanser

Krop og sind hænger sammen og husker alt. Det kalder vi Next Generation Traume forløsning som med fokus på de muligheder vi har, får eller skaber. Mulige vinduer - Barndommen - Teenager tiden - Og ved store livsforandringer som påvirker os følelsesmæssigt på en negativ måde.  Eller når vi selv skaber det med Termisk kulde-varme terapi. Vi er styret af frygt og det der går galt i livet, husker vi det tydeligere end det der går godt. Sådan er vi hardwired, biologisk kodet fra naturens hånd.  Vi bygger vores personlighed på baggrund af det vi oplever. De tidlige oplevelser sætter sig dybest naturligvis.  I teenager årene er der åben igen for programmering og nye dybe læringer. Når følelserne kommer på banen bliver læringen eller programmeringer af vores livsopfattelse en kropslig oplevelse som vi så navigere ud fra ubevidst og ikke altid hensigsmæssigt. Det vil have en stor indvirkning på den måde vi opfatter og navigere i livet på, i sær på det ubevidste plan at have medbestemmelse over ens humør..

Personlig 1:1 udbytte

Du kan selv skabe en 'mulighed for forandring' situation. Hvis du selv skaber den 'farlige' situation i dit hormonelle system feks. ved bruge dit åndedræt har du har skabt et muligt vindue for at lave nye vaner.
Der arbejdes med mulige vinduer hvor det er nemmere for at give vores dovne vanedyr som er styret af hurtige belønninger, en ny retning

Breathwork & Termisk Biohacking

Kraftig vejrtrækning, kulde og varme er de mest effektive redskaber, her og nu, til at skabe en farlig situation hvor der er åbent for læring. Da det skal være frivilligt er det per definition EU-stress, og det er sundt. Selv om det kan føles farligt og det er godt hvis det gør, så har du her mulighed, lige nu, for at ændre opfattelsen af den tidligere oplevelse. Og derved have mulighed for at påvirke læringen.

• Breathwork Biohacking fokuserer overvejende på brugen af åndedrættet til at forbedre fysisk og mental sundhed. 

Bevidst vejrtrækning er din super power som altid er til rådighed.

Ved at sætte principperne bag metoder som Box breathing, Soma, Oxygen Advantage en Wim Hof i system. Får du den komplette pakke som passer til dig.

• Målet med Breathwork Biohacking er at forbedre vejrtrækningseffektiviteten, øge iltindtaget, reducere stress og angst, forbedre fokus og mentale tilstande, og forbedre immunsystemet.

Mens der kan bruges nogle målinger og apps til at spore fremskridt, er Breathwork Biohacking i høj grad baseret på den bevidste brug af åndedræt og kræver ingen teknologi. 

For du lære hurtigt at mærke om det virker for dig, frem for at det er en måling der fortæller dig hvordan du feks. har sovet.

• Biohacking indebærer ofte brugen af teknologi, kosttilskud, diæter, og andre tiltag til at optimere kroppens funktion og præstation.

• Målet med biohacking er at forbedre fysisk og mentalt velvære, forlænge levetid, og optimere kroppens funktioner. Dette kan omfatte at overvåge biologiske markører som søvn, kost, motion og hormonbalance.

• Teknologi: Biohackere bruger ofte apparater og sensorer, såsom wearables og apps, til at måle og spore kroppens reaktioner på de forskellige tiltag du foretager dig.

Vi bruger åndedrættet og vores mærkekraft til at guide os dybere og skabe balance igen.

Er du klar til at vække din indre super power?
Er du klar til at vække din indre super power?
Kontakt
Billede af Birger Hanzen
bh@birgerhanzen.dk
Svarer indenfor 24 timer

Copyright 2024 Birger Hanzen All Rights Reserved.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive deals and academy updates.